MỰC KHÔ A1
Đăng ngày 27-06-2016 Lúc 02:10'- 840 Lượt xem
Giá: 380 000 VND / 1 Bì (500 Gr)
MỰC ĐẠI SAI LỚN  :  - khoản Từ ( 19 - 23 ) con/ kg; ký hiêu : A 1